ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ-ΣΥΣΦΙΞΗ-ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

VANQUISH
LIPOMASSAGE - LPG
ION DETOX FOOT SPA
TENS
SLIMMING BLANKET
PRESSOTHERAPY
ACCENT SPA RF